To Huus

Tach ok bi fishirt.de!

Wenn ji een vun us künnige „Fischkopp-Klassiker“ söken dot oder een von de annern koortärmelig Pullover wullt: bi us sünd ji richtig! Wi hebt wecke mit „Attacke“ op oder mit den „Fischkopp twee“. Ji könt over ok de „Oostkurv“ hebben oder dat mit „Gegen Gegentore“. Bi us find ji allns wat ji hebben möt, wenn ji use Stadt Bremen un usen Fottball-Vereen god leiden könt. Wie hebbt over ok een „Notutgang“.

Over nich blots Football-Leevhebbers könt bi fishirt.de wat finnen: wi leevert jo ok gern to'n Bispill „Düwelswief“ oder „Düwelskerl“ oder DAT Bremen-Hemd „Tagenbaren“. Un wi mokt ok jümmers nee´e soken babento.  Wenn ji weten wult, wat ji bis us köpen könt, denn möt ji op usen „Worenutwahl“-Knoop drücken. Op de linken Siet. Un sik wat utsöken. Denn betahlen. 'N paar Daag later kümmt een Päcksken mit DPD vun fishirt na jo Huus hen.

Wenn ji Wünsche oder Fragen hebbt, denn schrievt us. Ji möt eenfach op „Kontaktopnohm“ drücken. Ji könt ok usen elektronschen Breef bestellen un jeden maand dat neeste vun us wieswarrn. Ji finnt dor ok usen JayJay un wat he to den SV Werder Bremen to sagen het.

Fishirt.de: Ankieken – Utsöken – Bestellen – Betahlen –Bewunnern! SO geit dat!


Us AGBs, dat Impressum un de Bestellung hebt wi op Hoochdütsch laten. Dat is van Rechts wegen.Neet Woren


Dat is amenn ook interessant...


© 2016 - fishirt.de